Call Us Now : +91 94231 19 755 / +91 98224 19334

vermicompost, samarth bio tech, vermiculture, vermiwash, organic farming, organic grapes, garbage disposal, waste disposal,samarth, samarath bio tech

गांडुळ खताबाबत माहीती

vermicompost, samarth bio tech, vermiculture, vermiwash, organic farming, organic grapes, garbage disposal, waste disposal,samarth, samarath bio tech

आजच्या स्पर्धेच्या युगात संपूर्ण जग मोठ्या वेगाने 21 व्या शतकाकडे जात असतांना प्रत्येकाला ताबडतोब आणि भरपूर नफा मिळविण्याचा हव्यास सुटलेला आहे, परंतू ह्या क्षणिक मोहापायी आपणच आपल्या भवितव्याचा तोटा करत आहोत. अनेक वर्षांपासुन आपला शेतकरी भरपुर रासायनिक खतांचा वापर करुन आपली शेती स्वतःच उध्वस्त करत आहे, आज शेतकरी रासायनिक खतांवर बँकांचे कर्ज घेवून मोठ्या प्रमाणावर खर्च करुन परीकय चलन वाया घालवत आहे. शेतक-याला जर खरोखर स्वावलंबी व कर्जमुक्त व्हायचे असेल तर त्यांनी खालील बाबींचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

गांडुळखत हे एक नैसर्गिक खत असुन पर्यावरणाचा समतोल राखणारे तसेच जमिनीची सुपीकता वाढविणारे असे हे खत आहे. गांडुळखतामध्ये पिकांना लागणारे सर्व घटक नैसर्गिकरीत्या मिळतात उदा. नत्र, स्फुरद, पालाश, कॅल्शियम पोटॅशिअम, फॅस्फरस, मॅलीब्डेनमचे तसेच झिंक, कॅपर, लोह, बोरॅन, सल्फर, मॅग्नेशियम, ह्युमस हे घटक मोठ्या प्रमाणात पिकांना गांडुळांच्या विष्ठेतून मिळतात. गांडुळखत पिकांना वापरल्याने त्यातील गांडुळांची अंडी व पिल्ले आपल्या शेतातील कुजलेल्या काडीकचरा तसेच सेंद्रीय घटक खावुन शेतातच खत तयार करतात. गांडुळखत पिकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविते. तसेच क्षारयुक्त व चोपण जमिनीची प्रत सुधारुन, जमिन भुसभुशीत होते त्यामुळे हवा खेळती राहुन मुळांची वाढ चांगल्या प्रकारे होते. तसेच जमिनीची पाणी टिकविण्याची क्षमता वाढुन 30 ते 40 टक्के उत्पादनात वाढ होऊन फळे फले तसेच पिकांचा रंग, चमक तसेच चव सुधारून निर्यातक्षम माल तयार होतो. नियमित गांडुळखत वापरल्याने रासायनिक खतांमुळे हाणी झालेल्या जमिनीचा पोत सुधारुन उत्पादन क्षमता वाढते.

भुधन गांडुळ खतामधील घटक पदार्थः

नत्र 0.8 – 1.2 टक्के पालाश 0.5 – 1.0 टक्के        स्फुरद 0.4 – 0.8 टक्के
कॅल्शिअम 0.4 – 0.6 टक्के गंधक 0.4 – 0.6 टक्के मॅगनीज 900 – 1000 पीपीएम्
तांबे 150 – 200 पीपीएम् बोराँन 1000 – 8000 पीपीएम् मॅलीब्डेनम 100 – 200 पीपीएम्
ह्युमिक असिड  

5 – 6 टक्के

जैविक पदार्थ

30 टक्के