Call Us Now : +91 94231 19 755 / +91 98224 19334

vermicompost, samarth bio tech, vermiculture, vermiwash, organic farming, organic grapes, garbage disposal, waste disposal,samarth, samarath bio tech

आमची उत्पादने

गांडुळखत हे एक नैसर्गिक खत असुन पर्यावरणाचा समतोल राखणारे तसेच जमिनीची सुपीकता वाढविणारे असे हे खत आहे. गांडुळखतामध्ये पिकांना लागणारे सर्व घटक नैसर्गिकरीत्या मिळतात उदा. नत्र, स्फुरद, पालाश, कॅल्शियम पोटॅशिअम, फॅस्फरस, मॅलीब्डेनमचे तसेच झिंक, कॅपर, लोह, बोरॅन, सल्फर, मॅग्नेशियम, ह्युमस हे घटक मोठ्या प्रमाणात पिकांना गांडुळांच्या विष्ठेतून मिळतात. गांडुळखत पिकांना वापरल्याने त्यातील गांडुळांची अंडी व पिल्ले आपल्या शेतातील कुजलेल्या काडीकचरा तसेच सेंद्रीय घटक खावुन शेतातच खत तयार करतात. गांडुळखत पिकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविते. तसेच क्षारयुक्त व चोपण जमिनीची प्रत सुधारुन, जमिन भुसभुशीत होते त्यामुळे हवा खेळती राहुन मुळांची वाढ चांगल्या प्रकारे होते. तसेच जमिनीची पाणी टिकविण्याची क्षमता वाढुन 30 ते 40 टक्के उत्पादनात वाढ होऊन फळे फले तसेच पिकांचा रंग, चमक तसेच चव सुधारून निर्यातक्षम माल तयार होतो. नियमित गांडुळखत वापरल्याने रासायनिक खतांमुळे हाणी झालेल्या जमिनीचा पोत सुधारुन उत्पादन क्षमता वाढते.

vermicompost, samarth bio tech, vermiculture, vermiwash, organic farming, organic grapes, garbage disposal, waste disposal,samarth, samarath bio tech

भुधन व्हर्मी कल्चर

गांडुळखत हे एक नैसर्गिक खत असुन पर्यावरणाचा समतोल राखणारे तसेच जमिनीची सुपिकता वाढविणारे असे हे खत आहे. गांडुळखत पिकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविते. अधिक माहीती साठी संपर्क करा.

vermicompost, samarth bio tech, vermiculture, vermiwash, organic farming, organic grapes, garbage disposal, waste disposal,samarth, samarath bio tech

भुधन व्हर्मी कंपोस्ट

गांडुळखत हे एक नैसर्गिक खत असुन पर्यावरणाचा समतोल राखणारे तसेच जमिनीची सुपिकता वाढविणारे असे हे खत आहे. गांडुळखत पिकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविते. अधिक माहीती साठी संपर्क करा.

vermicompost, samarth bio tech, vermiculture, vermiwash, organic farming, organic grapes, garbage disposal, waste disposal,samarth, samarath bio tech

भुधन व्हर्मी वॉश

व्हर्मी वॉश मध्ये सुक्ष्म अन्नद्रव्ये, नत्र, स्फुरद, पालाश हे सेंद्रिय स्वरुपात असल्यामुळे भाजीपाला, फळझाडे व इतर पिके निरोगी व सशक्त राहण्यास मदत होते. अधिक माहीती साठी संपर्क करा.